தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ் பழமொழிகள்   Tamil Proverbs in Tamil Language போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அடங்க தெரியாதவனுக்கு ஆள தெரியாது ( He is not fit to command others … Read More