தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ் பழமொழிகள் Tamil Proverbs சிறந்த பழமொழிகள் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அடங்க தெரியாதவனுக்கு ஆள தெரியாது ( He is not fit to command others , that … Read More