முத்துமலை முருகன் கோவில்

ஸ்ரீ முத்துமலை முருகன் கோவில்  Muthumalai Murugan Temple Salem முத்துமலை முருகன் கோவில் Tallest Murugan Statue – MuthuMalai Murugan Statue– Salem,Tamil Nadu. சேலம் -மிக உயரமான முத்துமலை முருகன் சிலை. Tamil(தமிழ் )– ஸ்ரீ முத்துமலை முருகன் சேலத்தில்(ஆத்தூர் அருகே) … Read More

Malaysia Murugan Temple

Malaysia Murugan Temple பத்துமலை–Pathumalai One of the Beautiful Murugan temples is located in Batu Caves Batu Caves is Located in Gombak, Malaysia The tallest Murugan statue in Malaysia at 42.7 meters … Read More

Muthumalai Murugan Temple Salem

 Muthumalai Murugan Temple Salem முத்துமலை முருகன் கோவில் Tallest Murugan Statue – MuthuMalai Murugan Statue– Salem,Tamil Nadu. சேலம் -மிகப்பெரிய முத்துமலை முருகன் சிலை. The world’s Tallest  Murugan statue was at Puthiragoundampalayam in  Attur, Salem … Read More