முத்துமலை முருகன் கோவில்

ஸ்ரீ முத்துமலை முருகன் கோவில்  Muthumalai Murugan Temple Salem முத்துமலை முருகன் கோவில் Tallest Murugan Statue – MuthuMalai Murugan Statue– Salem,Tamil Nadu சேலம் -மிக உயரமான முத்துமலை முருகன் சிலை Tamil(தமிழ் )– ஸ்ரீ முத்துமலை முருகன் சேலத்தில்(ஆத்தூர் அருகே) … Read More