சிங்கப்பூர் குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

சிங்கப்பூர் குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

சிங்கப்பூர் குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

We uploaded all former Singapore President’s Name List in Tamil Language

Singapore Presidents List

S.NO

பெயர்கள்

பதவிக்காலம்

1
யூசோஃப் பின் இஷாக்
9 ஆகஸ்ட் 1965 – 23 நவம்பர் 1970
2
பெஞ்சமின் ஹென்றி ஷியர்ஸ்
2 ஜனவரி 1971 – 12 மே 1981
3
சி.வி தேவன் நாயர்
23 அக்டோபர் 1981 – 28 மார்ச் 1985
4
வீ கிம் வீ
2 செப்டம்பர் 1985 -1செப்டம்பர்  1993
5
ஓங் டெங் சியோங்
1 செப்டம்பர் 1993 -31 ஆகஸ்ட் 1999
6
செல்லப்பன் ராமனாதன்
1 செப்டம்பர் 1999 -31 ஆகஸ்ட் 2011
7
டோனி டான் கெங் யாம்
1 செப்டம்பர் 2011- 31 ஆகஸ்ட் 2017
8
ஹலிமா பின்தி யாகொப்
14 செப்டம்பர்  2017 -பதவியில்
9

ஹர்மன் சண்முகரத்தினம்

சிங்கப்பூர் குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்.

 

List of All Singapore Presidents English and Chinese Languages – Click Here

One thought on “சிங்கப்பூர் குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *