குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல்

இந்திய ஜனாதிபதி பெயர் பட்டியல்

List of President Name of India in Tamil language

Name -பெயர்

Term-பதவிக் காலம்

Time Period

1. திரு. ராஜேந்திர பிரசாத்

 1950-1962

12 years, 107 days

2.திரு. சர்வெப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்

1962-1967

5 years, 0 days

3.திரு. சாகிர் ஹுசைன்

1967-1969

1 year, 355 days

திரு. வரஹகிரி வெங்கட்ட கிரி

may 1969-july-1969

78 days

திரு. மொஹம்மத் ஹிதயத்துல்லாஹ்

July 1969-Aug , 1969

35 days

4. திரு. வரஹகிரி வெங்கட்ட கிரி

 1969-1974

5 years, 0 days

5. திரு. பக்ருதின் அலி அஹமத்

1974-1977

2 years, 171 days

திரு. பசப்ப தனப்ப ஜட்டி

Feb 1977-july 1977

164 days

6. திரு. நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி

1977-1982

5 years, 0 days

7. திரு. ஜெயில் சிங்

1982-1987

5 years, 0 days

8. திரு. ராமஸ்வாமி வெங்கடராமன்

1987-1992

5 years, 0 days

9. திரு. ஷங்கர் தயள் ஷர்மா

1992-1997

5 years, 0 days

10. திரு. கோச்சேரி ராமன் நாராயணன்

1997-2002

5 years, 0 days

11.திரு. அவுல் பக்கிர் ஜெய்னுலப்தீன் அப்துல் கலாம்

2002-2007

5 years, 0 days

12. திருமதி. பிரதிபா பட்டில்

2007-2012

5 years, 0 days

13. திரு. பிரனாப் முகர்ஜீ

2012-2017

5 years, 0 days

14. திரு. ராம் நாத் கோவிந்த்

2017-2022

5 years, 0 days

15.திரௌபதி முர்மு

25-07-2022-

 

குடியரசு தலைவர் பெயர் பட்டியல் 2022

 

 

List of Prime Minister of India-Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *