vaniyar dam

Vaniyar Dam Tourism

Vaniyar Dam Tourism

தமிழ்- வாணியாறு அணை

One of the beautiful tourist place in Pappireddipatti Taluk in Dharmapuri district

IndiaTamil nadu – Dharmapuri – Pappireddipatti- venkatasamudram  Village – Vaniyar Dam

வாணியாறு அணை  தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டத்தில் முள்ளிக்காடு கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது

Vaniyar Dam history

Construction work of Vaniyar Dam started 1981

Vaniyar Dam completed in the year 1985

Vaniyar Dam is located in between 50 Kms From both Salem and Dharmapuri district
Dam is located in Pappireddipatti taluk  in VenkadaSamuthiram village , molayanur panchayat
Village  located in between Pappireddipatti ,Molayanur ,poonaiyanur villages
Vaniyar dam located at 5 km from Pappireddipatti town
Vaniyar Dam located backside of Yercaud Hills
One of the beautiful tourist place in Pappireddipatti  in Dharmapuri district
One of the peaceful place to visit in Dharmapuri district
All Four side of Vaniyar dam is surrounded by mountains
Vaniyar Dam get water resource from Servarayan Hills
During September to February Water Level became high when compare to other months so its best time to visit Vaniyar dam

Way to Dam (Four roads Venkatasamudram)

வாணியாறு அணை  புகைப்படம் 

Video -17-11-2021

Vaniyar dam All Three shutter opening

 

Welcome Board

Grand Opening of Vaniyar dam Details

Water Details Of Vaniyar dam

Other Villages Benefits 

Entrance

 

Vaniyar dam Name Board

Photos-vaniyar dam tourism tamil nadu

 

 

 

 

 

Office Room

Entrance

 

வாணியாறு அணை

Address:

Dharmapuri District

Pappireddipatti taluk

Venkatasamudram village

636905

Vaniyar Dam Tourism

For Other Tourist places – Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *