muthampatti Anjaneyar

Muthampatti Anjaneyar Temple

Muthampatti Anjaneyar Temple

முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவில்

Muttampatti Sri Veera Anjaneyar Temple is one of the Famous Temple in Dharmapuri District

We can worship Hanuman all day of the week, Tuesday and Saturday are very special days

Special pooja on every Saturday and other special days like Hanuman Jayanti, Tamil New Year, New Year, etc.,

Good and peaceful place, inside the deep forest in Dharmapuri district

The temple is Located in the Mid of the forest

People coming from all states to visit Temple

Muthampatti Anjaneyar kovil is located 15 Km from Dharmapuri.

Anjaneyar Temple located in Forest Area ,

A lot of monkeys are there. Beware of any food in hand and lock vehicles carefully before visiting the temple

One of the peaceful places to visit with Family and Friends

Muthampatti Railway Station is  located very near to Anjaneyar Temple.

Bommidi railway station is located only 8 km from Temple.

Muthampatti Anjaneyar special Image of Hanuman sculpted on the rock itself.

Before Anjaneyar Temple  pillaiyar kovil is located.

Car and Two wheeler parking Cost

Rs 20 will be charged per day on Motorcycle ,Rs 50 per day on Car and heavy load four wheeler  Rs 100

Pillaiyar kovil

Muthampatti Anjaneyar Temple
Muthampatti Anjaneyar

Anjaneyar Temple images

Muthampatti anjaneyar kovil-Dharmapuri
muthampatti anjaneyar
Muthampatti Anjaneyar dharmapuri

muthampatti anjaneyar

temple

Road View

 

சனிக்கிழமை, அனுமன் ஜயந்தி, ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வருடப் பிறப்பு ஆகிய தினங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன

For Muthumalai Murugan Temple Salem-146 feet Murugan Statue – Click Here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *