போடுவர பெருமாள் கோயில்

ஸ்ரீ போடுவர பெருமாள் கோயில்

ஸ்ரீ போடுவர பெருமாள் கோயில்

போடுவராமர் பெருமாள் கோயில்

Sri Poduvara Perumal Temple / Poduvaramar Perumal Temple A.Pallipatti

Temple located in hills , you can go only by walk  no road facilities for two weelers and four weelers

Poduvara Perumal Temple open only on some special days only eg. karthigai deepam , newyear , Purattasi Masam full 

Temple located in Salur ,Salur is a small Village – A pallipatti Panchayath

போடுவர பெருமாள் கோயில்
போடுவர பெருமாள் கோயில்
போடுவர பெருமாள் கோயில்
பெருமாள் கோயில்
பெருமாள் கோயில்
பெருமாள் கோயில்

போடுவர பெருமாள் கோயில்
போடுவர பெருமாள் கோயில்

 

Address:

15 mins from A Pallipatti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *