இயற்கை வைத்தியம் தருமபுரி

இயற்கை வைத்தியம் தருமபுரி 

தெய்வானை இயற்கை வைத்தியம்

iyarkai vaithiyam
siddha treatment

நாம் நோயின்றி வாழ அவசியமான எளிய இயற்கை மருத்துவம்

Siddha Treatment in Pappireddipatti ,Dharmapuri District

Medicines purely based on siddha

Doctor is so kind and knowledgeable

They are provided good treatment to all kind of health issues

Take appoitment before you go

Address 

Name : M Sambath

CELL No: 9384989646

Pappireddipatti T.K
Gandhi nagar 
Alamelupuram 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *